V Ljubljani je 26. marca 2019 potekal posvet na temo “Izzivi in priložnosti v živinoreji in mesnopredelovalni industriji”, kjer je Boris Grabrijan predstavil našo ekološko kmetijo Vučji ogrizek, ki jo je lani prepustil sinu Izidorju. Na kmetiji se Izidor in dekle Manca preživljata z rejo avtohtonih pasem ovac in drugih živali, prihodnost kmetije pa gradita na bovških ovcah za mleko. V Beli krajini edini ponujamo domače sire, jogurte in druge izdelke iz ovčjega mleka, kar je dobra podlaga za uspeh.

“Predani smo reji avtohtonih pasem ovac – jezersko

solčavske in belokranjske pramenke. Bovške ovce za mleko

redimo od lani na pobudo mladega prevzemnika Izidorja.

V tem vidimo prihodnost kmetije.”

Boris je na kratko predstavil zgodovino kmetije. Pojasnil je, da je od svojega dedka podedoval družinskih 8 hektarjev površin (travniki, pašniki, “njive”, vinograd, steljniki, gozd), in sicer v 42 parcelah. Dokupili smo 11 hektarjev travnikov in pašnikov. Trenutno obdelujemo 45 hektarjev, pri čemer je več kot polovica v najemu. Molzemo 40 ovac, povečali pa jih bomo na okoli 100. Pri nas v Beli krajini nihče ne goji mlečnih ovac, izdelke pa prodajamo po več krajih v Sloveniji. Na kmetiji imamo tudi druge živali – osle, kokoši in prašiče.

Boris je na posvetu pojasnil, da vsi vidijo edino možnost uspeha v lastni predelavi, ki jo trenutno izvajata kot dopolnilno dejavnost v najetem obratu na kmetiji v Beli krajini. Pridelava mleka je sicer delovno intenzivna, a dohodkovno zanimiva. Za novo dejavnost se je bilo potrebno spopasti s procesi, ki jih na kmetiji nismo gojili že dolgo. Smer je jasna, saj obsega mesne reje ni mogoče več širiti, zato je nujna prireja mleka in njegova predelava. Kljub temu ne bomo prekinili utečene proizvodnje, kot je reja prašičev na paši, ohranjanje drugih avtohtonih pasem in tudi rastlinske pridelave – tradicionalno poleg sadja in poljščin pridelujemo tudi lan in konopljo.

Prispevek o predstavitvi je bil objavljen v časniku Finance, in sicer 5. aprila 2019.

Komentiraj